HomeMenuContactSitemap

Laatste nieuws,


Verzekeraar ASR uit Utrecht neemt uitvaartverzekeraar Axent over...


Verzekeraar ASR uit Utrecht neemt uitvaartverzekeraar Axent over. Het is de bedoeling om de portefeuille en activiteiten van Axent volledig te integreren in Ardanta, de uitvaarttak van ASR. De overname van Axent is de tweede in korte tijd. Vorige week nam ASR al pensioenverzekeraar De Eendragt over. Dit kleine pensioenbedrijf verkeerde in financiŽle problemen. Axent daarentegen heeft voldoende solvabiliteit en was de afgelopen jaren winstgevend.Meer mensen spreken wensen omtrent de uitvaart uit:'

Uit onderzoek blijkt dat er een verschuiving gaande is in de persoonlijke wensen voor de uitvaart.
Dit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van uitvaartorganisatie Yarden naar de behoefte omtrent uitvaartwensen.

Het onderzoek laat zien dat mensen tegenwoordig meer zaken bespreekbaar maken. Was voorheen de uitvaart een taboe en durfde men nauwelijks de wensen omtrent de uitvaart te bespreken in familie- of vriendenkring, dat is tegenwoordig wel anders. Maar liefst 87% van de respondenten geeft aan dat hij/zij zijn uitvaartwensen bespreekbaar maakt.

Er is ook een groot verschil tussen de oudere- en jongere generatie omtrent de wensen voor de uitvaart. Hierbij komt naar voren dat de oudere generatie vooral gaat voor een traditionele uitvaart met een ingetogen sfeer en de jongeren kiezen voor een feestelijke en kleurrijke uitvaart.

Ook is er een discrepantie zichtbaar over wat er geserveerd wordt bij de uitvaartreceptie. Zo kijkt de jongere generatie nogal sceptisch tegen de koffie en cake aan die geserveerd wordt bij receptie. De ouderen evenzo tegen de voorkeur van de jongere generatie namelijk: rosť en tapas. Naast de rosť met tapas zijn ook de high tea, bier met bitterballen en een exclusief buffet met champagne en toast populair onder jongeren.Een uitvaart gaat gepaard met hoge kosten voor de begrafenis of crematie. De kosten kunnen varieren tussen de EUR 5.500 en EUR 8.500. Wanneer men gebruikt maakt van een uitvaartverzekering, zorgt men ervoor dat de dierbaren na overlijden niet met de financiele lasten zitten van de uitvaart. Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen en er wordt onderscheid gemaakt tussen een natura uitvaartverzekering, geld uitvaartverzekering en een combinatie uitvaartverzekering.

Bij een natura uitvaartverzekering regelt de verzekeraar waarmee de overeenkomst is afgesloten samen met de nabestaanden de gehele uitvaart, er is hierbij geen sprake van geld uitkeringen. Een voordeel van deze verzekering is dat deze goedkoper is dan de geld uitvaartverzekering, een nadeel is dat de diensten die inbegrepen zijn bij deze verzekering van tevoren vaststaan en er is geen vrije keuze in uitvaartverzorger. Bij een geld uitvaartverzekering wordt er een geldbedrag uitgekeerd zodat de nabestaanden de uitvaart kunnen bekostigen. Bij deze verzekering hebben de nabestaanden wel vrijheid in keuze van uitvaartverzorger en invulling van de uitvaartdiensten. Zoals gezegd is een geld uitvaartverzekering wel duurder dan een natura uitvaartverzekering.Via deze schadeverzekeringen webpagina kunt u gemakkelijk de premie vergelijken van bv: Autoverzekeringen, inboedel/opstal/brand verzekering. Ook kunnen motoren, campers verzekerd worden tegen zeer concurrerende premies.


Amsterdam mei 2008 - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten voor een brief waarin wordt gesuggereerd dat de AFM adviseert een uitvaartverzekering af te sluiten.

De toezichthouder heeft signalen ontvangen dat deze brief in ieder geval in de buurt van Eindhoven is verspreid. Het is niet ondenkbaar dat deze brieven ook elders in het land worden verspreid. In de brief wordt gesteld dat veel mensen te weinig of niet zijn verzekerd voor hun uitvaart en dat een onafhankelijke adviseur langs zal komen voor een gesprek hierover.
De AFM benadrukt dat zij geen brieven verstuurt aan consumenten met advies om bepaalde verzekeringen of andere financiële producten af te sluiten. De AFM is dus niet de afzender van deze brief.

Indien u een brief ontvangt met als onderwerp 'uitvaartkosten' of 'uitvaartverzekeringen', van welke afzender dan ook, is het raadzaam om te kijken of de betrokken dienstverlener wel een vergunning heeft. Dit kunt u controleren op de website www.afm.nl/consumenten

Wist u dat:
De kosten van een uitvaart de afgelopen 20 jaren jaarlijks met gemiddeld 4,5% zijn gestegen?

Als die trend doorzet zal een uitvaart over 70 jaar zo`n € 77.103,- kosten. Dat zijn erg hoge bedragen, maar vergeet niet dat we over het jaar 2078 spreken.
Daarom is het van erg groot belang dat u een goed geïndexeerde uitvaartverzekering afsluit.

Wist u dat:

Bijvoorbeeld de uitvaartverzekering van Centraal Beheer een 'wachttijd' van twee (2) jaren kent, alvorens deze tot uitkering over gaat? Onze uitvaartverzekeringen kennen geen 'wachttijden'. U bent vanaf dag 1 voor het volledige bedrag verzekerd.


Onderzoek Consumentenbond uitvaartkosten:

In 2000 deed de Consumentenbond een onderzoek naar twaalf natura-uitvaartverzekeringen. De belangrijkste conclusies: `De prijsverschillen zijn aanzienlijk en wie meer of afwijkende wensen heeft is nog altijd veel geld kwijt.` Verder schrijft de Consumentenbond: `Zelf voor uw uitvaart sparen kan voordeliger uitpakken en u meer keuzevrijheid geven. Uw wensen of die van uw nabestaanden kunnen in de loop van de tijd veranderen. Aanpassing van de standaardpakketten is doorgaans niet mogelijk zonder dat het u of uw nabestaanden geld kost.` De uitkomsten van het onderzoek zijn te lezen in de Consumenten-geldgids van juli 2000 of op internet op de site van de Consumentenbond.

De Consumentenbond heeft de uitvaartkosten opnieuw onder de loep genomen alsmede de dienstverlening van uitvaartondernemers, zie het kostenoverzicht hierboven. Volgens de Consumentenbond is het regelen van een uitvaart een zware taak, die het best aan een uitvaartverzorger kan worden overgelaten. Uit een enquete die de Consument onder nabestaanden hield in 2003, blijkt dat het merendeel van de ondervraagden tevreden is over hoe de uitvaart verliep. Gemiddeld werd er een 8,4 als rapportcijfer gegeven. Toch zijn er punten vatbaar voor verbetering. Er zijn verhalen over beschadigde of te kleine kisten, van de overledene gestolen sierraden en andere pijnlijke kwesties. Dit soort grote missers blijken gelukkig uitzonderingen. Nog geen 5% van de ondervraagden gaf de hele uitvaart een onvoldoende. Wel was bijna een kwart van de ondervraagden ontevreden over een bepaald onderdeel dat in handen lag van de uitvaartondernemer: 7% van de klachten ging over het drukken van de rouwkaarten, 6% over de overlijdensadvertentie, nog eens 6% over de verzorging van de overledene en tot slot, 6% over de catering/consumpties.
Volgens de Consumentenbond heeft het verzekeren van de uitvaart vooral zin voor mensen die willen voorkomen dat hun nabestaanden opdraaien voor de kosten van hun uitvaart. Op het moment dat er voldoende geld voor de uitvaart voor handen is, kan zo`n verzekering overbodig zijn. Volgens het rekenvoorbeeld van de Consumentenbond zou iemand die op zijn 25e een uitvaartverzekering afsluit bij overlijden op zijn 45e minder hebben gespaard (2482 euro) dan een uitvaart kost. Een uitvaartverzekering zou, financieel gezien, dus zin hebben gehad. Bij overlijden op 65- of 75-jarige leeftijd zou de verzekerde echter gemiddeld meer hebben gespaard dan de werkelijke kosten van de uitvaart bedragen. In deze gevallen is de verzekering dus onvoordelig. Het omslagpunt ligt gemiddeld bij het overlijden op 62-jarige leeftijd. De Consumentenbond heeft de vergelijking ook gemaakt voor een sommenverzekering (van 3000 euro) en het zelf financieren van de uitvaart. Bij de sommenverzekering ligt het omslagpunt voor deze persoon gemiddeld bij overlijden op 56-jarige leeftijd. Met een maandloon van 1680 euro en een uitkering van drie maanden (5040 euro) kan een gemiddelde uitvaart al worden gefinancierd, concludeert de Consumentenbond.

Bron: Elsevier, augustus 2006


Wist u dat:

Bijvoorbeeld de uitvaartverzekeringen van Centraal Beheer een 'wachttijd' van twee (2) jaren kent, alvorens deze tot uitkering over gaat? Onze uitvaartverzekeringen kennen geen 'wachttijden'. U bent vanaf dag 1 voor het volledige bedrag verzekerd.


17 augustus 2008
Bron: De Telegraaf (Over Geld)
Begrafeniskosten fiscaal aftrekbaar. Nog wel.

Doodgaan wordt duurder: Edwin van der Schoot

AMSTERDAM - Veel mensen vergeten vaak na de dood van een partner de kosten van de begrafenis of crematie op te voeren bij de belastingaangifte van dat jaar. "Zonde, want het kan duizenden euro's opleveren". Net als bijzondere ziektekosten zoals brillen en contactlenzen zijn begrafeniskosten in 2008 nog fiscaal aftrekbaar via de regeling bijzondere uitgaven, in 2009 niet meer.


Het College van Belastingadviseurs bevestigt dat de fiscale aftrekbaarheid van begrafeniskosten op haar laatste benen loopt. John Beljaars: "Er zijn twee manieren waarop men zich kan indekken voor begrafeniskosten. Met een koopsompolis, waarbij u vooraf het hele beoogde bedrag in een keer stort, of met een uitvaartverzekering opgebouwd uit periodieke premies. De koopsompolis is in het jaar van afsluiten fiscaal aftrekbaar."

Ook verzekeringspremies (vaak geringe halfjaarlijkse bedragen) en de uiteindelijke eventuele bijbehorende meerkosten van de begrafenis zijn overigens als buitengewone uitgaven in verband met overlijden in 2008 nog aftrekbaar. Deze moeten samen met andere buitengewone uitgaven dan wel meer bedragen dan 1,65% van het drempelinkomen. Deze constructie is dus vanaf 2009 niet meer mogelijk. Om maximaal te profiteren van de aftrekbaarheid, kunt u dus het beste in 2008 nog een koopsompolis afsluiten.

Mocht u de afgelopen vijf jaar een naaste hebben verloren, en de aftrekpost zijn vergeten, dan kunt u overigens een hernieuwde belastingaangifte doen, waarbij u de belastinginspecteur moet verzoeken om ambtshalve vermindering. In de regel wordt het verzoek gehonoreerd. Bij een uitvaart, die gemiddeld al snel kost, kan het gaan om zo'n fiscaal voordeel, becijfert Dela optimistisch. De uitvaartmaatschappij hoopt nog een flinke klantenschare te verwelkomen die voor 1 januari 2009 een koopsompolis afsluit en zodoende nog profiteert van de fiscale aftrekbaarheid.

Slechts de begrafenis/crematiekosten van de echtgenoot of fiscale partner of die van hun kinderen tot 27 jaar zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar. Eťn ding staat in ieder geval vast: als u pas in januari een koopsompolis afsluit, bent u een dief van uw portemonnee.

Klantreacties


Dhr. J. Geertsma: Geachte heer Glas, Dank voor uw gedegen advies. Door ons gesprek ben ik heel wat wijzer geworden wat er allemaal te koop is op het gebied van uitvaartverzekeringen. Omdat...lees meer>>
Veel gestelde vraag


Literatuur Monuta heeft als uitvaartspecialist twee bijzondere boekjes uitgegeven:

Als geboorte afscheid nemen wordt.
Dit boekje gaat over...lees meer>>
Laatste nieuws


Laatste nieuws,
Verzekeraar ASR uit Utrecht neemt uitvaartverzekeraar Axent over... ...lees meer>>
Uitvaartverzekeringen
Op uitvaartverzekeringen.advisering.info kun je makkelijk en snel uitvaartverzekeringen gaan vergelijken. Dit is natuurlijk belangrijk om te gaan doen, want het is zeker niet zo dat alle verzekeringen hetzelfde zijn. Er zijn duidelijk verschillen tussen de uitvaartverzekeringen van verzekeraars, waardoor er dus ook goed naar de voorwaarden moet worden gekeken en de kenmerkende eigenschappen per aangeboden verzekering. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat er een koopsom mogelijkheid is bij een uitvaartverzekering? Of ben je op zoek naar een begrafenisverzekering die standaard ook kinderen tot de leeftijd van 18 jaar meeneemt in de dekking van de verzekering? Dat kunnen belangrijke zaken zijn om op te gaan vergelijken en vandaar ook dat je hier de belangrijkste kenmerken kunt vinden van de beste uitvaartverzekeringen.

Koopsom uitvaartverzekeringen

De meeste verzekeraars maken het bij de uitvaartverzekeringen mogelijk om de keuze te maken voor een koopsom. Dit is een zeer specifieke manier van premie betalen voor je verzekering waarbij je ervoor kiest om niet per maand of iets dergelijks je premie aan de verzekeraar te voldoen, maar om deze direct in zijn geheel te gaan betalen aan je verzekeraar. Dat houdt dus in dat je de premie die je normaal bijvoorbeeld iedere maand zou betalen voor een aantal jaren lang nu gewoon voldoet aan je verzekeraar. Dat houdt dus ook in dat je verder geen premie meer verschuldigd bent aan je verzekeraar en vandaar ook dat het best een interessante optie is die de meeste verzekeraars je dus aanbieden bij hun uitvaartverzekeringen. Dit betekent uiteraard wel dat je best een hoop geld moet voldoen ineens en hiervoor moeten je financiŽle middelen dus wel toereikend genoeg zijn.

Buiten het feit dat je direct van het betalen van je premie voor de uitvaartverzekeringen af bent heeft het kiezen voor een koopsom begrafenisverzekering nog een groot voordeel, want het kan namelijk gaan leiden tot een zeer fikse korting op je premie. Als je namelijk zou gaan kiezen voor een koopsom uitvaartverzekeringen en je dus je premie direct allemaal al betaalt zal er voor de verzekeraar nooit de onzekerheid bestaan dat je wellicht niet meer in staat bent je premie te betalen of iets dergelijks en dit zal door de verzekeraar dan dus ook gaan worden beloond met een premiekorting. Deze is echter niet bij iedere verzekeraar hetzelfde, maar feit is wel dat deze doorgaans aardig op kan lopen.

uitvaartverzekeringen gaan vergelijken

uitvaartverzekeringen vergelijken kun je doen op verschillende manieren. Zo kun je bijvoorbeeld gaan vergelijken op premie (wat overigens altijd aan te raden is) en kun je daarnaast ook goed kijken naar de belangrijkste eigenschappen die de diverse verzekeringen hebben. Hierdoor krijg je al een zeer aardig beeld van wat je inhoudelijk van de uitvaartverzekeringen kunt gaan verwachten. De premie zal voor de meeste consumenten het meest belangrijke zijn om de aandacht op te richten bij het vergelijken van uitvaartverzekeringen en dat is ook niet zo gek, want er zijn aardig wat verschillen. Bij de premie is het niet alleen maar van belang om te kijken wat je per maand betaalt, maar daarnaast moet je ook goed kijken naar de duur van het betalen van premie. Het is namelijk zo dat bij sommige verzekeraars je een leven lang premie betaalt, terwijl je bij anderen een X aantal jaren betaalt. Dat kan dus uiteindelijk ook nog flink gaan schelen in de premiekosten en vandaar ook dat alleen bekijken wat een maandelijkse premie gaat kosten niet genoeg is en dus ook goed in de gaten moet worden gehouden hoe lang dan precies de premie moet worden betaald.

Overzicht van de beste uitvaartverzekeraars

Je kunt op uitvaartverzekeringen.advisering.info een overzicht vinden met een aantal van de beste uitvaartverzekeraars die er zijn. Zij bieden uitvaartverzekeringen in verschillende formaten aan en daarom is het zeker interessant om meerdere van deze uitvaartverzekeraars te gaan bekijken. Wat je zult zien is dat verzekeraars werken met een maximum dat je bij hen kunt verzekeren. Dat betekent overigens niet dat een begrafenis niet duurder kan gaan worden, maar als dat inderdaad je wens is zul je de overige kosten dus zelf moeten betalen. De maximale kosten die er bij een begrafenisverzekering doorgaans worden vergoed liggen zo tussen de 10.000 en 16.500 euro (incl. grafrechten en grafsteen), maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om dit bedrag naar beneden bij te stellen, want dit zal je dan uiteraard ook een lagere premie op gaan leveren.

Je kiest dus zelf voor welk bedrag je graag met je uitvaartverzekering verzekerd zou willen zijn en aan de hand hiervan (en aan de hand van je leeftijd) zal er dan een premie naar voren gaan komen voor je verzekering. Dat is dus de wijze waarop de premie berekend wordt en je ziet dat dit dus absoluut niet lang hoeft te duren en dat uitvaartverzekeraars vergelijken op basis hiervan heel eenvoudig te doen is en dan zodoende bijvoorbeeld de goedkoopste uitvaartverzekeringen snel gevonden kan worden indien dat je eis mocht zijn.

Gezondheidsverklaring bij het afsluiten van een verzekering:

De meeste verzekeraars werken met een gezondheidsverklaring. Dat houdt in dat je bij de aanvraag van je begrafenisverzekering een vragenlijst invult die vragen bevat met betrekking tot je gezondheid. Deze vragenlijst zal de verzekeraar dan vervolgens gaan gebruiken om te zien of ze je toe gaan laten tot de uitvaartverzekeringen. In veruit de meeste gevallen zul je hoe dan ook wel worden toegelaten tot de uitvaartverzekering, maar wel is het zo dat wanneer je in een slechte gezondheid verkeert dit een reden kan zijn voor de begrafenisverzekeraar om wel je premie naar boven bij te stellen. Je kunt dan dus alsnog wel de uitvaartverzekeringen krijgen, maar je betaalt er dan wel meer dan in de situatie wanneer je wel in een goede gezondheid zou verkeren. Er is echter ook een enkele verzekeraar die niet werkt met een gezondheidsverklaring en waarbij je dus ook geen medische vragenlijst in hoeft te vullen om voor de uitvaartverzekeringen geaccepteerd te worden. Indien je dus weet dat je in een niet al te beste gezondheid verkeert en je bang bent om een erg hoge premie te moeten betalen zou je er dus ook voor kunnen kiezen om voor een uitvaartverzekeringen te gaan waarbij geen medische acceptatie geldt op grond van een gezondheidsverklaring.

De goedkoopste uitvaartverzekeringen:

Bij iedere verzekering die je af gaat sluiten kijk je natuurlijk goed naar de kosten die een verzekering met zich meebrengt. In het geval van de uitvaartverzekering is het zeer goed mogelijk om tot een goedkope verzekering te komen, want gemiddeld genomen liggen de kosten per maand niet al te hoog. Daar moet dan wel bij worden opgemerkt dat de premie sterk afhankelijk is van bepaalde factoren, waarvan de leeftijd er bijvoorbeeld een is. Jongere mensen zullen standaard een goedkopere uitvaartverzekeringen af kunnen sluiten dan iemand die al wat ouder is. Het valt dan ook niet exact te zeggen hoe hoog de premie uit zal gaan vallen voor je begrafenisverzekering, maar uiteraard is het gewoon verstandig om de goedkoopste uitvaartverzekeringen te gaan zoeken, ongeacht hoe oud je bent, al dient er ook altijd op de voorwaarden van een verzekering gelet te worden.

Wanneer je echt graag de goedkoopste uitvaartverzekering wilt hebben is het goed om eens te gaan kijken naar de verzekeraars die de koopsom mogelijkheid aanbieden. Middels deze mogelijkheid ontstaat namelijk een andere vorm van premie betalen die uiteindelijk kan leiden tot een flinke verlaging hiervan. Al de verschuldigde premie dient bij de koopsom regeling namelijk door de verzekerde in een enkele betaling te worden voldaan. Er is dan dus voor de rest ook geen sprake meer van het betalen van premie en dit zal hoe dan ook de goedkoopste uitvaartverzekeringen tot gevolg gaan hebben.

  Support niet online.
Bericht achter laten?
  Support is not online.
Bericht achter laten?